Hotline: 0906.031.603
Mrs. Bình

Hình ảnh tiêu biểu

Video tiêu biểu

Thống kê truy cập

Trực tuyến 11
Hôm nay 34
Hôm qua 184
Cao nhất (29.11.2014) 1664
Tổng cộng 300,939
KẾT QUẢ CÂN ĐO THÁNG 9/2016
Cập nhật: 14.03.2017 09:40 - Lượt xem: 585
Lá 1
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 TRƯƠNG NGỌC BẢO CHÂU 118 26.4
2 NGUYỄN VĂN  CƯỜNG 108 17
3 TRẦN MINH HOÀNG DIỄM 105 14.6
4 NGUYỄN THU DUYÊN 109 18.4
5 HUỲNH GIA  HÂN 109 24.4
6 DƯƠNG TÂM HIỀN 113 26.1
7 NGUYỄN THANH HÙNG 112 22.2
8 ĐOÀN QUANG HUY 109 20.6
9 TRƯƠNG NGUYÊN KHANG 113.8 20.5
10 NGUYỄN NGỌC TÙNG  LÂM 117 25.2
11 HUỲNH THẢO  LY 103 16.3
12 NGUYỄN LÊ HỒNG  NGÂN 109 22.4
13 LÊ KIM NGÂN 118 26.8
14 DƯƠNG VỊNH  NGHI 117.5 25
15 HÀ ĐẮC NGHIỂM 109 18.7
16 NGUYỄN THỊ MINH  NGỌC 110.5 25.3
17 NGUYỄN HỮU  NGUYÊN 115 25.7
18 ĐỖ KHÔI NGUYÊN 118 29.2
19 PHẠM VÕ YẾN NHI 110.8 26
20 TRẦN NGUYỄN TÚ  OANH 110 23.9
21 NGUYỄN ĐĂNG  PHÁT 111 24.6
22 PHAN NGỌC QUÝ PHI 113 27.8
23 NGUYỄN ĐỨC THIÊN PHÚC 113.8 22.2
24 MAI GIA  PHÚC 114 20
25 NGUYỄN HUỲNH KHÁNH PHƯƠNG 110 26.3
26 LƯƠNG MINH THƯ 117 29
27 VÕ NHƯ BẢO  TRÂN 112.5 23.9
28 MAI NGUYỄN THANH  TRÚC 113 24.5
29 HUỲNH MAI NGỌC DIỆP 104.5 14.9
30 NGUYỄN VĂN NAM HOÀNG 110.3 17.6
Lá 2
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 TRẦN DIỆP AN 112.5 20.8
2 BÙI NGỌC GIA BẢO 108.2 21.5
3 NGUYỄN LÊ HOÀI  BẢO 104.5 17.8
4 HUỲNH NGUYỄN GIA BẢO 105 19.5
5 NGUYỄN LINH ĐAN 106 17
6 ĐỖ NGỌC KHÁNH DIỆP 108.5 19
7 NGUYỄN ANH ĐỨC 113.2 27.4
8 LÊ NGUYỄN HƯƠNG GIANG 111.5 24.6
9 ĐẶNG THỊ NGỌC HÂN 122.6 25
10 PHẠM GIA HÂN 110.9 23.4
11 PHẠM KHÁNH  HÂN 117.4 26
12 NGUYỄN DUY HIẾU 105.1 21.6
13 PHAN TRUNG  HIẾU 116 28.8
14 ĐẶNG CÔNG KHÁNH 107 19
15 VÕ XUÂN NGUYÊN KHÔI 111 20.2
16 ĐẶNG KHÁNH LINH 111.5 21.6
17 HUỲNH TRẦN BẢO NGÂN 108.1 17.5
18 PHAN BÙI HẠNH NGUYÊN 111 21
19 NGUYỄN HỒNG PHONG 126 32.4
20 HUỲNH TRUNG PHÚ 109.6 26.6
21 PHẠM HỒNG PHÚ 117 33.4
22 LÃ ANH QUÂN 111.2 19.8
23 TRẦN HOÀNG BẢO THƯ 123.9 29.8
24 NGUYỄN LÊ NGỌC TRÂM 110.5 23.4
25 NGÔ MINH  TRIẾT 115 22.8
26 TRẦN MINH TRIẾT 114.2 29
27 NGUYỄN PHÚ TRỌNG 113 21.6
28 NGUYỄN THANH TÙNG 112 24.2
29 TRẦN THỊ UYÊN PHƯƠNG 117 27
30 NGUYỄN LÝ PHI LONG 111 24
Chồi 1
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 ĐOÀN VŨ ANH 107 20.8
2 BÙI QUANG NHẬT ANH 109.9 25
3 PHẠM TUỆ BĂNG 95 15.1
4 NGUYỄN BẢO CHÂU 110 25.6
5 TỐNG LÊ ĐẠI 110 18.9
6 NGUYỄN BẢO ĐAN 95 15
7 NGÔ ĐĂNG ĐẠT 97 14.8
8 PHAN GIA HUY 100 16.6
9 HOÀNG NGÂN  KHÁNH 106 21.6
10 TRẦN TUẤN KIỆT 103 17.8
11 ĐOÀN THẢO NGÂN 102 17
12 NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC 103 17.2
13 TRẦN VIẾT TUẤN NGUYÊN 103 26
14 PHAN THỊ THẢO NHI 114 14.2
15 NGUYỄN LÊ NIN 93 20.2
16 PHẠM VĂN  PHONG 109 18
17 HỒ VIẾT THIÊN PHÚC 102 22.6
18 DOÃN LÊ MAI PHƯƠNG 107 19.4
19 TRẦN MINH  QUÝ 107 13.4
20 VÕ NHƯ TOÀN THẮNG 98 22
21 ĐẶNG NGỌC THANH 112 18.2
22 LÊ PHƯỚC  THỊNH 98 17.8
23 TRẦN THỊ MINH THƯ 102 21
24 TRẦN THỊ MỸ  THUẬN 104 16
25 PHAN HẠNH  TRANG 103 17.5
26 NGUYỄN CAO QUỐC VIỆT 102 14.8
27 NGUYỄN LÊ TÙNG BÁCH 95 14
28 BÙI NGỌC  THẮNG 109 22.4
29 DƯƠNG VIỆT THÁI    
30 LÝ NGỌC THIẾT 99 19.5
31 ĐỖ XUÂN ĐẠI NGỌC 102 16.8
Chồi 2
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 VÕ CHÍ  BẢO 102 18
2 PHAN KHÁNH ĐAN 101.8 17.6
3 TRẦN MINH ĐAN 101.5 20.8
4 PHẠM GIA  HÂN 96 17
5 TRẦN DƯƠNG MINH HIẾU 101.7 16.2
6 THÁI GIA HUY 112 23.2
7 TRẦN NGUYỄN GIA KHANG 110  
8 NGUYỄN TẤN NGUYÊN KHANG 106 20.4
9 NGUYỄN HẢI LONG 111 19.9
10 LÊ NGUYÊN  LONG 105 17.9
11 NGUYỄN HỮU MINH 113 21.4
12 NGUYỄN ANH  MINH 100 16.6
13 TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG NAM 94.3 12.6
14 LÊ HOÀNG BẢO NGÂN 103.5 18.4
15 VÕ PHAN KHÁNH NHI 110 23.6
16 NGUYỄN LƯU HỒNG PHÚC 96.5 13.6
17 LÊ VŨ MINH QUÂN 101 15.7
18 PHẠM TRẦN HOÀNG  QUÂN 101 15.4
19 NGUYỄN TRƯỜNG QUÂN 96.8 16.8
20 TRẦN CHÂU NHƯ QUỲNH 107 20
21 HUỲNH TRỊNH THANH THẢO 105 18.6
22 ĐỖ PHÚC TÍN 110.9 25
23 NGUYỄN NGÔ ĐỨC  TÍN 107 18.4
24 HUỲNH BẢO  TRÂN 97 16.8
25 NGUYỄN LÊ  97.6 15
26 NGUYỄN NGUYÊN 96.5 13.7
27 NGUYỄN LÊ HÀ VY 103.5 19.8
28 HUỲNH HẢI  DƯƠNG 97 14.4
29 HUỲNH ĐỨC THỊNH 100.2 19.6
Chồi 3
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 LÊ VIỆT  BÁCH 100.7 20.4
2 TRẦN GIA  BẢO 90.9 13
3 PHAN NGUYỄN MINH CHÂU 99.6 15.8
4 NGUYỄN DANH  LỘC 94.3 12.8
5 TRƯƠNG QUANG LỘC 106.8 21.5
6 TRẦN GIA  LỢI 104 16.5
7 ĐINH NGUYỄN THIỆN NGHĨA 106 21.9
8 LÊ THỊ BẢO NGỌC 101.5 18.8
9 NGUYỄN LÊ NHƯ  NGỌC 107.3 19.2
10 TRƯƠNG ĐÌNH PHÁT 103 16.3
11 TĂNG THƯƠNG PHONG 104 16.4
12 LÊ THỊ MINH THƯ 100 17.1
13 NGUYỄN ĐỨC  TÍN 102 17.1
14 VÕ NGỌC TUẤN 100.5 19.8
15 NGUYỄN HỮU AN 97.4 15.6
16 NGUYỄN VĂN TƯỜNG NAM 97 14.8
17 ĐỖ LÊ MINH  THẢO 95.7 15.5
18 NGUYỄN QUỐC TRIỆU 97.8 17.2
19 NGUYỄN MAI BẢO TRÂN 92 16
20 VÕ ANH DUY 101 21
21 TRẦN LÊ ÁNH  DƯƠNG 100 18
22 PHAN HUỲNH THẢO NHI 97 14.5
23 NGUYỄN HOÀNG TRÂN  CHÂU 108.2 18.4
24 LÊ VĂN  THẠCH 95.7 21
25 LÊ MINH HUY KHÁNH 109.8 29
26 TRẦN THỊ DIỄM HẰNG 91.6 13.8
27 TRƯƠNG BÁ  NAM 107.5 24.6
28 TRẦN VĨNH KHANG 108.6 25.2
Mầm 
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 ĐẶNG THỊ NGỌC AN 96 14
2 HUỲNH LÊ NGỌC ANH 96.5 18.2
3 TRẦN HOÀNG  ANH 92.5 15.6
4 HÀ PHƯƠNG ANH 95.6 15.6
5 NGUYỄN LÊ GIA  BẢO 92.5 13.8
6 NGUYỄN TRẦN NGUYỆT  CÁT 96.4 13.8
7 ĐỖ HOÀNG  ĐẠT 101 16
8 LÊ NGUYỄN ANH HẠ 89.5 11.4
9 PHẠM THÁI  HÒA 92.6 14.4
10 NGUYỄN VĂN THUẦN  HIỂN 103.6 17.7
11 TRẦN VŨ  HOÀNG 100.5 21
12 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 97.6 14
13 PHẠM MINH KHANG 98 14.8
14 MAI TRẦN NGUYÊN KHANG 88.5 12.8
15 RÍCH HỒNG  LAM 100 16
16 NGUYỄN LÂM GIA  LONG 98 17
17 ĐINH NGỌC  LUÂN 90 12
18 TRẦN MAI TẤN PHÁT 100.1 20.9
19 PHAN QUANG AN PHÚ 101 18.5
20 HỒ TRỊNH KIM PHƯỢNG 89.5 14.4
21 NGUYỄN VÂN  THẢO 93.5 17
22 TRẦN THANH TRÚC 91.2 13.7
23 NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA 84.8 11.4
24 ĐỖ GIA PHÚC 97.6 18.6
25 TRƯƠNG TIỂU QUYÊN 92 18.4
26 NGUYỄN HOÀNG TRÂN  QUYÊN 88.5 12.2
27 TRẦN NGỌC YẾN CHI 96.5 14
28 NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN 95 14.2
29 TRẦN MINH NHẬT 97.5 14.6
Bài cùng chuyên mục