Hotline: 0906.031.603
Mrs. Bình

Hình ảnh tiêu biểu

Video tiêu biểu

Thống kê truy cập

Trực tuyến 5
Hôm nay 35
Hôm qua 184
Cao nhất (29.11.2014) 1664
Tổng cộng 300,940
KẾT QUẢ CÂN ĐO THÁNG 03/2017
Cập nhật: 03.04.2017 09:58 - Lượt xem: 76
Lá 1
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 TRƯƠNG NGỌC BẢO CHÂU 120 29.4
2 NGUYỄN VĂN  CƯỜNG 109.2 17.2
3 TRẦN MINH HOÀNG DIỄM 106.5  
4 HUỲNH GIA  HÂN 110.6 26.6
5 NGUYỄN THANH HÙNG 115.8 26
6 ĐOÀN QUANG HUY 111 21
7 TRƯƠNG NGUYÊN KHANG 115.3 22
8 NGUYỄN NGỌC TÙNG  LÂM 116.8 27
9 HUỲNH THẢO  LY 105 19.2
10 NGUYỄN LÊ HỒNG  NGÂN 110.6 25
11 LÊ KIM NGÂN 121 30.2
12 DƯƠNG VỊNH  NGHI 119.3 27.4
13 HÀ ĐẮC NGHIỂM 111.8 21
14 NGUYỄN THỊ MINH  NGỌC 113.5 26.8
16 ĐỖ KHÔI NGUYÊN 120.3 29.8
17 PHẠM VÕ YẾN NHI 113 28.4
18 TRẦN NGUYỄN TÚ  OANH 112.8 26.4
19 NGUYỄN ĐĂNG  PHÁT 113.3 26.6
20 PHAN NGỌC QUÝ PHI 115 30.2
21 NGUYỄN ĐỨC THIÊN PHÚC 116.3 24.6
22 MAI GIA  PHÚC 117.8 22.2
23 NGUYỄN HUỲNH KHÁNH PHƯƠNG 114.3 28.2
24 LƯƠNG MINH THƯ 118.6 31.6
25 VÕ NHƯ BẢO  TRÂN 114.3 26.4
26 MAI NGUYỄN THANH  TRÚC 115.4 26
27 HUỲNH MAI NGỌC DIỆP 106 16
28 NGUYỄN VĂN NAM HOÀNG 111.8 18.2
29 NGUYỄN BẢO TRÂN 106.3 15.8
30 NGUYỄN NGUYÊN KHÔI 117.8 30
31 VŨ ĐÔNG HƯNG 99.3 14.8
32 ĐỖ NGUYỄN VÂN ANH 103.5 17.4
Lá 2
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 TRẦN DIỆP AN 116 22.2
2 BÙI NGỌC GIA BẢO 111.2 24
3 NGUYỄN LÊ HOÀI  BẢO 108.1 20
4 HUỲNH NGUYỄN GIA BẢO 106.8 22
5 NGUYỄN LINH ĐAN 110 18
6 ĐỖ NGỌC KHÁNH DIỆP 110.3 20.2
7 NGUYỄN ANH ĐỨC 117.8 28.8
8 LÊ NGUYỄN HƯƠNG GIANG 114.3 26
9 ĐẶNG THỊ NGỌC HÂN 125.9 27.6
10 PHẠM GIA HÂN 113.8 25.6
11 PHẠM KHÁNH  HÂN 120.3 28
12 NGUYỄN DUY HIẾU 108.1 24
13 PHAN TRUNG  HIẾU 119.9 29.8
14 ĐẶNG CÔNG KHÁNH 110.9 19.8
15 VÕ XUÂN NGUYÊN KHÔI 114.8 24.2
16 ĐẶNG KHÁNH LINH 115.1 23.6
17 HUỲNH TRẦN BẢO NGÂN 111.8 19.4
18 PHAN BÙI HẠNH NGUYÊN 115.7 24
19 NGUYỄN HỒNG PHONG 130.2 34
20 HUỲNH TRUNG PHÚ 112.9 28.2
21 PHẠM HỒNG PHÚ 112.4 34
22 LÃ ANH QUÂN 115.4 22
23 TRẦN HOÀNG BẢO THƯ 127.3 31
24 NGUYỄN LÊ NGỌC TRÂM 115.1 25.8
25 NGÔ MINH  TRIẾT 119.3 24.6
26 TRẦN MINH TRIẾT 118.1 31.4
27 NGUYỄN PHÚ TRỌNG 117.2 24.2
28 NGUYỄN THANH TÙNG 115.9 25.6
29 TRẦN THỊ UYÊN PHƯƠNG 120.3 30
30 NGUYỄN LÝ PHI LONG 114.7 26.4
31 ĐỖ HỒNG QUÂN 118.7 23.2
Chồi 1
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 ĐOÀN VŨ ANH 108.8 24
2 BÙI QUANG NHẬT ANH 112.8 27.6
3 PHẠM TUỆ BĂNG 95.9 16.8
4 NGUYỄN BẢO CHÂU 112.6 27.4
5 TỐNG LÊ ĐẠI 111 20.4
6 NGUYỄN BẢO ĐAN 96.4 17
7 NGÔ ĐĂNG ĐẠT 98 16
8 PHAN GIA HUY 102.2 17.8
9 HOÀNG NGÂN  KHÁNH 106.8 23.6
10 TRẦN TUẤN KIỆT 104 18.2
11 ĐOÀN THẢO NGÂN 103.4 18.2
12 ĐỖ XUÂN ĐẠI NGỌC 103.8 18.4
13 NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC 104 18.2
14 TRẦN VIẾT TUẤN NGUYÊN 115.4 26.8
15 PHAN THỊ THẢO NHI 94 14.6
16 NGUYỄN LÊ NIN 110.4 21.2
17 PHẠM VĂN  PHONG 102.8 19.4
18 HỒ VIẾT THIÊN PHÚC 108 23.6
19 DOÃN LÊ MAI PHƯƠNG 107.8 21
20 TRẦN MINH  QUÝ 99.4 14.4
21 VÕ NHƯ TOÀN THẮNG 113.6 23.2
22 ĐẶNG NGỌC THANH 99 21
23 LÊ PHƯỚC  THỊNH 103.4 19.8
24 TRẦN THỊ MINH THƯ 104.9 23.2
25 TRẦN THỊ MỸ  THUẬN 104 16.6
26 PHAN HẠNH  TRANG 106 18.4
27 NGUYỄN CAO QUỐC VIỆT 103 15.8
28 NGUYỄN LÊ TÙNG BÁCH 95.9 16.4
29 BÙI NGỌC  THẮNG 110 23.4
30 DƯƠNG VIỆT THÁI 96.4 15
31 LÝ NGỌC THIẾT 100.4 21
Chồi 2
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 VÕ CHÍ  BẢO 105.5 19.8
2 PHAN KHÁNH ĐAN 105 19.5
3 TRẦN MINH ĐAN 105.3 22.7
4 PHẠM GIA  HÂN 100.8 19.6
5 TRẦN DƯƠNG MINH HIẾU 105.2 19.2
6 THÁI GIA HUY 115.5 24.2
7 TRẦN NGUYỄN GIA KHANG 113.7 22.8
8 NGUYỄN TẤN NGUYÊN KHANG 110 22
9 NGUYỄN HẢI LONG 115 20.2
10 LÊ NGUYÊN  LONG 110.7 18.5
11 NGUYỄN HỮU MINH 117.6 21.8
12 NGUYỄN ANH  MINH 105 17.4
13 TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG NAM 99.2 12.9
14 LÊ HOÀNG BẢO NGÂN 107.5 20.6
15 VÕ PHAN KHÁNH NHI 113.2 24.6
16 NGUYỄN LƯU HỒNG PHÚC 100.8 15.6
17 LÊ VŨ MINH QUÂN 105.1 17.6
18 PHẠM TRẦN HOÀNG  QUÂN 105 16.2
19 NGUYỄN TRƯỜNG QUÂN 101.5 17.6
20 TRẦN CHÂU NHƯ QUỲNH 111 22.5
21 HUỲNH TRỊNH THANH THẢO 109.6 19.8
22 ĐỖ PHÚC TÍN 108 26.8
23 HUỲNH BẢO  TRÂN 101.2 18.5
24 NGUYỄN LÊ  101.3 15.8
25 NGUYỄN NGUYÊN 101.4 14.4
26 NGUYỄN LÊ HÀ VY 108 21.5
27 HUỲNH HẢI  DƯƠNG 109 16
28 HUỲNH ĐỨC THỊNH 104 20.5
29 TRẦN PHƯỚC  THẮNG 98 16.9
Chồi 3
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 LÊ VIỆT  BÁCH 110 23.5
2 TRẦN GIA  BẢO 94.5 14.8
3 PHAN NGUYỄN MINH CHÂU 101 16.7
4 NGUYỄN DANH  LỘC 98 13.6
5 TRƯƠNG QUANG LỘC 109.5 23.6
6 TRẦN GIA  LỢI 107.5 19.1
7 ĐINH NGUYỄN THIỆN NGHĨA 110 25
8 LÊ THỊ BẢO NGỌC 104.5 20
9 NGUYỄN LÊ NHƯ  NGỌC 110 20.8
10 TRƯƠNG ĐÌNH PHÁT 107 17.3
11 TĂNG THƯƠNG PHONG 107.5 18.1
12 LÊ THỊ MINH THƯ 105.5 17.3
13 NGUYỄN ĐỨC  TÍN 105 17.6
14 VÕ NGỌC TUẤN 103 20.5
15 NGUYỄN HỮU AN 101.5 17.1
16 NGUYỄN VĂN TƯỜNG NAM 100 16.1
17 ĐỖ LÊ MINH  THẢO 100 16.6
18 NGUYỄN QUỐC TRIỆU 100.5 18
19 NGUYỄN MAI BẢO TRÂN 97 16.5
20 VÕ ANH DUY 105 23.2
21 TRẦN LÊ ÁNH  DƯƠNG 106 20
22 PHAN HUỲNH THẢO NHI 100.5 15.4
23 NGUYỄN HOÀNG TRÂN  CHÂU 113.5 22
24 LÊ MINH HUY KHÁNH 114 30
25 TRẦN THỊ DIỄM HẰNG 96.5 14.9
26 TRƯƠNG BÁ  NAM 112.5 24.6
27 TRẦN VĨNH KHANG 113 26.4
28 THÂN TRỌNG HOÀNG  TÙNG 108.5 29
29 DƯƠNG VŨ BẢO  NGỌC 91 13.7
30 DƯƠNG VŨ MINH HOÀ 96.5 21
31 ĐOÀN VŨ PHƯƠNG UYÊN 94 15.5
Mầm 
STT HỌ  TÊN 91 CÂN NẶNG
1 ĐẶNG THỊ NGỌC AN 97.7 14.6
2 HUỲNH LÊ NGỌC ANH 98.5 19.2
3 TRẦN HOÀNG  ANH 93.6 16.8
4 HÀ PHƯƠNG ANH 97 16.2
5 NGUYỄN LÊ GIA  BẢO 93.9 15.8
6 NGUYỄN TRẦN NGUYỆT  CÁT 98.2 15
7 ĐỖ HOÀNG  ĐẠT 102.9 17.7
8 LÊ NGUYỄN ANH HẠ 90.7 13.4
9 PHẠM THÁI  HÒA 93.8 15.8
10 NGUYỄN VĂN THUẦN  HIỂN 104.9 18
11 TRẦN VŨ  HOÀNG 102.3 23
12 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 98.7 15
13 PHẠM MINH KHANG 99.4 15.7
14 MAI TRẦN NGUYÊN KHANG 90.9 13.8
15 RÍCH HỒNG  LAM 101.5 18.4
16 NGUYỄN LÂM GIA  LONG 99.9 19
17 TRẦN MAI TẤN PHÁT 101.6 22.8
18 PHAN QUANG AN PHÚ 102.8 21.6
19 HỒ TRỊNH KIM PHƯỢNG 92.7 15.4
20 NGUYỄN VÂN  THẢO 94.8 17.5
21 TRẦN THANH TRÚC 93.8 15.2
22 NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA 86.2 12.6
23 ĐỖ GIA PHÚC 99.7 20.2
24 TRƯƠNG TIỂU QUYÊN 93.5 19.4
25 NGUYỄN HOÀNG TRÂN  QUYÊN 89.6 13.5
26 TRẦN NGỌC YẾN CHI 98 16.8
27 NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN 96.5 14.8
28 TRẦN MINH NHẬT 99.4 15.6
29 PHẠM NGỌC KHÁNH CHI 92.3 13.4
30 NGUYỄN LÊ TRÚC CHI 99.6 15.5
Bài cùng chuyên mục