Hotline: 0906.031.603
Mrs. Bình

Hình ảnh tiêu biểu

Video tiêu biểu

Thống kê truy cập

Trực tuyến 20
Hôm nay 124
Hôm qua 199
Cao nhất (29.11.2014) 1664
Tổng cộng 358,217
Kết quả chăm nuôi tháng 4/2018
Cập nhật: 11.05.2018 10:16 - Lượt xem: 8
CÂN ĐO THÁNG 04/2018
Lá 1
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 BÙI QUANG NHẬT ANH 120 32,2
2 ĐOÀN VŨ ANH 119,8 27,2
3 NGUYỄN LÊ TÙNG  BÁCH 109,8 20,6
4 PHẠM TUỆ BĂNG 106,9 19,2
5 NGUYỄN BẢO CHÂU 124 30
6 NGUYỄN BẢO ĐAN 108 21,4
7 PHAN GIA HUY 112,8 21,6
8 HOÀNG NGÂN  KHÁNH 116 27
9 TRẦN TUẤN KIỆT 114 22,8
10 ĐOÀN THẢO NGÂN 113 22,6
11 NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC 116 20,8
12 TRẦN VIẾT TUẤN NGUYÊN 125,5 32,8
13 NGUYỄN LÊ NIN 120 24,8
14 PHẠM VĂN  PHONG 115 21,5
15 DOÃN LÊ MAI PHƯƠNG 112,7 25
16 TRẦN MINH  QUÝ 109 19,4
17 DƯƠNG VIỆT THÁI 109,1 17,4
18 BÙI NGỌC THẮNG 121 27,8
19 VÕ NHƯ TOÀN THẮNG 126 31
20 LÊ PHƯỚC  THỊNH 112,8 23,2
21 TRẦN THỊ MINH THƯ 119 29
22 TRẦN THỊ MỸ  THUẬN 111 19
23 PHAN HẠNH  TRANG 118,8 21
24 NGUYỄN CAO QUỐC VIỆT 111,7 18
25 PHAN THỊ THẢO NHI 105,6 19,2
26 LÝ NGỌC THIẾT 113,8 27
27 ĐẶNG NGỌC THANH 104 24,2
28 PHẠM ĐOÀN LINH  ĐAN 121 24,6
29 NGUYỄN GIA HUY 109 19,6
30 TRẦN VÕ GIA HUY 105,5 17,4
Lá 2
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 PHAN KHÁNH ĐAN 110,7 23,8
2 TRẦN MINH ĐAN 119,3 26,7
3 PHẠM GIA  HÂN 103,5 23,2
4 TRẦN DƯƠNG MINH HIẾU 111 24
5 THÁI GIA HUY 120,5 27,4
6 NGUYỄN TẤN NGUYÊN KHANG 112 27
7 NGUYỄN HẢI LONG 119,3 23,3
8 NGUYỄN ANH  MINH 108,5 24,2
9 NGUYỄN HỮU MINH 123,7 25,2
10 TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG NAM 100,5 14
11 LÊ HOÀNG BẢO NGÂN 114,6 25
12 VÕ PHAN KHÁNH NHI 119,5 28
13 LÊ VŨ MINH QUÂN 107 20,9
14 NGUYỄN TRƯỜNG QUÂN 105,5 21
15 PHẠM TRẦN HOÀNG  QUÂN 110,5 19
16 TRẦN CHÂU NHƯ QUỲNH 118,6 27,4
17 HUỲNH TRỊNH THANH THẢO 112,6 25,1
18 HUỲNH ĐỨC THỊNH 111,2 23,4
19 ĐỖ PHÚC TÍN 117,9 32
20 NGUYỄN NGUYÊN 105,5 18
21 NGUYỄN LÊ HÀ VY 111 28,2
22 HUỲNH HẢI  DƯƠNG 105,4  
23 VŨ ĐÔNG HƯNG 102,4 16,2
24 NGUYỄN LƯU HỒNG PHÚC 104,7 19
25 HUỲNH BẢO  TRÂN 106,5 22
26 TRẦN CHÂU SƠN 98,5 14,7
27 VÕ QUANG MINH 98,5 19,7
Lá 3
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 LÊ VIỆT  BÁCH 119,3 30,6
2 TRẦN LÊ ÁNH  DƯƠNG 109,3 24,4
3 BÙI VĨNH KHANG 120,8 31
4 NGUYỄN DANH  LỘC 105,8 17
5 TRƯƠNG QUANG LỘC 119,3 32,2
6 TRẦN GIA  LỢI 116,3 22,6
7 TRƯƠNG BÁ  NAM 119,8 29
8 ĐINH NGUYỄN THIỆN NGHĨA 117,3 30,3
9 LÊ THỊ BẢO NGỌC 111,8 24,5
10 NGUYỄN LÊ NHƯ  NGỌC 121,3 25
11 PHAN HUỲNH THẢO NHI 107,8 19
12 TĂNG THƯƠNG PHONG 114,3 20,6
13 LÊ THỊ MINH THƯ 111,8 19
14 NGUYỄN ĐỨC  TÍN 112,8 20,6
15 VÕ NGỌC TUẤN 110,3 26
16 THÂN TRỌNG HOÀNG TÙNG 117,3 34,1
17 VÕ ANH DUY 113,8 27,4
18 NGUYỄN VĂN TƯỜNG NAM 108,3 20,4
19 VÕ DƯƠNG BẢO NGỌC 99,8 17,1
20 ĐỖ LÊ MINH  THẢO 107,8 18,8
21 NGUYỄN THỊ ĐOAN  TRANG 105,8 19,8
22 TRƯƠNG TRƯỜNG  KHANG 102,8 16,5
23 VŨ HOÀNG  LÂM 107,8 22,4
24 NGUYẾN QUỐC TRIỆU 107,3 23
25 VĂN PHÚ MINH KHANG 120,8 28
26 DƯƠNG LÊ KHANG 111,3 27
27 LÊ NĂNG ANH KHÔI 94,8 15,4
28 ĐỖ NGỌC HOÀN HẢO 105,8 20
29 CAO THỊ NHÃ KỲ 114,5 23
30 NGUYỄN CAO NHƯ Ý 107 18,2
Chồi         
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 ĐẶNG THỊ NGỌC AN 108,3 17,3
2 HÀ PHƯƠNG ANH 105,8 20,4
3 HUỲNH LÊ NGỌC ANH 108,5 21,2
4 NGUYỄN LÊ GIA  BẢO 106,6 18
5 NGUYỄN TRẦN NGUYỆT  CÁT 107,5 16,4
6 TRẦN NGỌC YẾN  CHI 110,2 20
7 ĐỖ HOÀNG  ĐẠT 107,7 20
8 PHẠM THÁI  HÒA 104,5 17,3
9 MAI TRẦN NGUYÊN KHANG 101,6 16,4
10 PHẠM MINH KHANG 108 17,8
11 RÍCH HỒNG  LAM 112,4 24,5
12 ĐINH NGỌC  LUÂN 103,5 16,8
13 NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA 96,3 13,6
14 TRẦN MINH  NHẬT 107,8 18,7
15 NGUYỄN QUỲNH TÂM  NHƯ 106 16
16 TRẦN MAI TẤN PHÁT 110 27,5
17 PHAN QUANG AN PHÚ 115 24,2
18 ĐỖ GIA PHÚC 110,3 25,6
19 HỒ TRỊNH KIM PHƯỢNG 97,9 16,2
20 NGUYỄN MAI BẢO TRÂN 104,3 19,6
21 TRẦN THANH TRÚC 103,7 17
22 THÂN TRỌNG HOÀNG  TƯỜNG 104,5 19,7
23 NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN 107,3 17,5
24 NGUYỄN PHÚC NAM PHONG 112 27,7
25 TRẦN NHẬT  MINH 105,8 20,4
26 NGUYỄN CỬU  KHIÊM 107,5 17,8
27 LÊ THUỲ DUNG 96 16,5
28 TRẦN QUỐC KHOA 101,6 16,2
29 DƯƠNG MINH HƯNG 103,5 16
30 NGUYỄN LÊ BẢO TRÂN 103,9 17,5
Mầm 1
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 LÊ ĐỨC  TUẤN 95 13,7
2 HỨA VĂN  93,7 17,9
3 HUỲNH NGỌC THIÊN 94 15,4
4 NGUYỄN TRẦN ANH KHOA 103 19,8
5 PHAN THÀNH DANH 98,4 20,8
6 PHẠM NGỌC KHÁNH CHI 111,2 17,4
7 DƯƠNG VŨ MINH HOÀ 110 24,2
8 LÊ TRẦN GIA HUY 101,2 16,2
9 NGUYỄN THANH NGÂN 107,6 22
10 TRẦN TUỆ  NHI 104 19,6
11 ĐOÀN VŨ PHƯƠNG UYÊN 105,2 20,2
12 LÊ VĂN QUỐC TRUNG 100 17,7
13 HUỲNH TRẦN GIA  HUY 106 17
14 PHẠM NGUYỀN THU GIANG 101,6 21
15 NGUYỄN HỒ ĐĂNG KHÔI 96 18,8
16 LÊ NGUYỄN NGỌC HÂN 103,5 21
17 DƯƠNG BẢO CHÂU 107,8 18,7
18 NGUYỄN THÀNH TRUNG 110 17,3
19 HUỲNH GIA BẢO 104,2 20,2
20 TÔ DĨNH KHOA 109,4  
21 LÊ BẢO NGÂN 101,2 16,4
22 TRẦN VŨ HÀ NGUYÊN 97,6 14,2
23 HUỲNH NGÔ BẢO NGỌC 99 16,6
24 NGUYỄN NGỌC KHÔI NGUYÊN 98,4 15,6
25 MAI TRUNG HIẾU 94,2 15,1
26 ĐỖ TRẦN BẢO UYÊN 99 14,8
27 LÊ NGỌC TÂM DUYÊN 95,6 13,7
28 LÊ TRẦN KHÁNH LINH 97,4 16
29 DƯƠNG BÌNH  PHƯƠNG 103,5 18,4
30 ĐỖ GIA KIỆT 100 13,4
Mầm 2
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 PHẠM ĐỨC CƯỜNG 95 19,2
2 NGUYỄN TIẾN NAM DANH 91,7 13,2
3 NGUYỄN NGỌC BẢO  DIỆP 91,6 13,8
4 ĐOÀN VŨ TIẾN ĐẠT 88,5 13,2
5 LÊ NGUYỄN NHẬT HUY 88,6 11,8
6 PHẠM GIA LONG 99,6 19,7
7 NGUYỄN NGỌC BẢO QUÂN 96,6 20,5
8 LÊ NGUYÊN  KHÔI 100,5 17,5
9 LÊ HỒNG KHÁNH NGỌC 95,6 20,4
10 LÊ NGUYỄN NHẬT KHÁNH 99 14,1
11 NGUYỄN DOÃN ANH MINH 96,6 20
12 NGUYỄN HỒ AN NHIÊN  95,5 14,8
13 NGUYỄN HỮU THIÊN PHÚC 107,5 20,7
14 NGUYỄN LY NA 98,6 17,6
15 NGUYỄN TRẦN HƯNG THỊNH 97,6 15
16 THÁI GIA BẢO 97,5 18
17 TRẦN NGUYỄN HẢI  PHONG 93,9 14,5
18 MAI PHẠM BẢO NGỌC 97,9 20,2
19 NGUYỄN TẤN ANH  KHOA 96,3 15,3
20 TRẦN VĂN MINH TRÍ 92,3 16,2
21 LÊ VĂN NHẬT LONG 106,7 21
22 ĐỖ HOÀNG  AN 95,5 14,8
23 VÕ THANH  TRUNG 102,7 19,8
24 NGUYỄN PHÚC LÂM 99,5 16
25 HÀ QUẾ CHI 92,7 14,6
26 NGUYỄN BÌNH MINH 99,5 18,5
27 DƯƠNG THU HƯƠNG 91,7 14,2
28 NGUYỄN LÊ NGỌC BÍCH 96 18,5
29 ĐÀO THỊ KIM NGÂN 94,2 15,4
30 HỒ HUYỀN NHƯ 93,2 13,4