Câu lạc bộ võ thuật Vovinam tại trường Mầm non Đôrêmon
Cập nhật: 18.07.2017 10:12
Nhằm rèn luyện thể lực cho các cháu, phát triển khả năng vận động đem lại thể lực khỏe, phản xạ nhanh, Trường Mầm non Đôrêmon đã thành lập Câu lạc bộ võ Vovinam tại trường. Lớp học bắt đầu từ 17h00 đến 18h00 hàng ngày. Một số hình ảnh của lớp học: