Hotline: 0906.031.603
Mrs. Bình

Hình ảnh tiêu biểu

Video tiêu biểu

Thống kê truy cập

Trực tuyến 8
Hôm nay 30
Hôm qua 184
Cao nhất (29.11.2014) 1664
Tổng cộng 300,935
KẾT QUẢ CÂN ĐO THÁNG 11/2016
Cập nhật: 08.12.2016 10:27 - Lượt xem: 176
Lá 1
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 TRƯƠNG NGỌC BẢO CHÂU 119 27.8
2 NGUYỄN VĂN  CƯỜNG 108.3 16.9
3 TRẦN MINH HOÀNG DIỄM 105.5 14.5
4 NGUYỄN THU DUYÊN 109.7 19
5 HUỲNH GIA  HÂN 109.6 25.2
6 DƯƠNG TÂM HIỀN 114.5 27
7 NGUYỄN THANH HÙNG 112.5 24.6
8 ĐOÀN QUANG HUY 110 20.5
9 TRƯƠNG NGUYÊN KHANG 114.2 21.2
10 NGUYỄN NGỌC TÙNG  LÂM 117.5 26.3
11 HUỲNH THẢO  LY 104 17.4
12 NGUYỄN LÊ HỒNG  NGÂN 109.6 23.5
13 LÊ KIM NGÂN 120 28.8
14 DƯƠNG VỊNH  NGHI 118.3 26.3
15 HÀ ĐẮC NGHIỂM 109.8  
16 NGUYỄN THỊ MINH  NGỌC 112.5 26.4
17 NGUYỄN HỮU  NGUYÊN 115.5 26.6
18 ĐỖ KHÔI NGUYÊN 119 29.8
19 PHẠM VÕ YẾN NHI 112 27.3
20 TRẦN NGUYỄN TÚ  OANH 111 25.1
21 NGUYỄN ĐĂNG  PHÁT 111.5 25.5
22 PHAN NGỌC QUÝ PHI 114 28.6
23 NGUYỄN ĐỨC THIÊN PHÚC 114.3 23
24 MAI GIA  PHÚC 115 20.4
25 NGUYỄN HUỲNH KHÁNH PHƯƠNG 113 27.4
26 LƯƠNG MINH THƯ 117.5 31
27 VÕ NHƯ BẢO  TRÂN 113 25.3
28 MAI NGUYỄN THANH  TRÚC 114 25.4
29 HUỲNH MAI NGỌC DIỆP 105 15.4
30 NGUYỄN VĂN NAM HOÀNG 111 17.7
Lá 2
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 TRẦN DIỆP AN 114 21.6
2 BÙI NGỌC GIA BẢO 109 22.2
3 NGUYỄN LÊ HOÀI  BẢO 106.4 18.8
4 HUỲNH NGUYỄN GIA BẢO 104.5 20.2
5 NGUYỄN LINH ĐAN 107 16.5
6 ĐỖ NGỌC KHÁNH DIỆP 109.3 19.6
7 NGUYỄN ANH ĐỨC 115 27.8
8 LÊ NGUYỄN HƯƠNG GIANG 111.9 25
9 ĐẶNG THỊ NGỌC HÂN 123.5 26
10 PHẠM GIA HÂN 111.7 24.5
11 PHẠM KHÁNH  HÂN 118.2 27.6
12 NGUYỄN DUY HIẾU 106 22.5
13 PHAN TRUNG  HIẾU 117.4 29
14 ĐẶNG CÔNG KHÁNH 108.5 18.6
15 VÕ XUÂN NGUYÊN KHÔI 112.2 22
16 ĐẶNG KHÁNH LINH 113.2 22.8
17 HUỲNH TRẦN BẢO NGÂN 109.3 17.5
18 PHAN BÙI HẠNH NGUYÊN 113 22.8
19 NGUYỄN HỒNG PHONG 127.4 32.8
20 HUỲNH TRUNG PHÚ 110.6 27.2
21 PHẠM HỒNG PHÚ 118.4 34.2
22 LÃ ANH QUÂN 113 20.6
23 TRẦN HOÀNG BẢO THƯ 125 30.6
24 NGUYỄN LÊ NGỌC TRÂM 112.3 24.6
25 NGÔ MINH  TRIẾT 117 23.8
26 TRẦN MINH TRIẾT 115.8 29.8
27 NGUYỄN PHÚ TRỌNG 114.5 22.8
28 NGUYỄN THANH TÙNG 113.6 24.2
29 TRẦN THỊ UYÊN PHƯƠNG 117.5 28
30 NGUYỄN LÝ PHI LONG 112.3 24.6
Chồi 1
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 ĐOÀN VŨ ANH 107.6 22.4
2 BÙI QUANG NHẬT ANH 110.8 25.8
3 PHẠM TUỆ BĂNG 95.2 15.8
4 NGUYỄN BẢO CHÂU 110.6 25.6
5 TỐNG LÊ ĐẠI 110.4 19.1
6 NGUYỄN BẢO ĐAN 95.6 15.6
7 NGÔ ĐĂNG ĐẠT 97.4 15.2
8 PHAN GIA HUY 100.6 17.2
9 HOÀNG NGÂN  KHÁNH 106.4 22.8
10 TRẦN TUẤN KIỆT 103.4 18.2
11 ĐOÀN THẢO NGÂN 102.6 17.4
12 ĐỖ XUÂN ĐẠI NGỌC 103.4 17.2
13 NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC 103.4 17.6
14 TRẦN VIẾT TUẤN NGUYÊN 114.6 26.8
15 PHAN THỊ THẢO NHI 93.4 14.2
16 NGUYỄN LÊ NIN 109.7 20.8
17 PHẠM VĂN  PHONG 102.4 18.4
18 HỒ VIẾT THIÊN PHÚC 107.5 23.2
19 DOÃN LÊ MAI PHƯƠNG 107.4 20.6
20 TRẦN MINH  QUÝ 98.6 14
21 VÕ NHƯ TOÀN THẮNG 112.6 22.6
22 ĐẶNG NGỌC THANH 98.4 19
23 LÊ PHƯỚC  THỊNH 102.6 18
24 TRẦN THỊ MINH THƯ 104.3 21.6
25 TRẦN THỊ MỸ  THUẬN 103.5 16.4
26 PHAN HẠNH  TRANG 105.4 17.8
27 NGUYỄN CAO QUỐC VIỆT 102.5 14.4
28 NGUYỄN LÊ TÙNG BÁCH 95.4 14.2
29 BÙI NGỌC  THẮNG 109.2  
30 DƯƠNG VIỆT THÁI 95.6 14.4
31 LÝ NGỌC THIẾT 99.6 19.8
Chồi 2
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 VÕ CHÍ  BẢO 103 18.5
2 PHAN KHÁNH ĐAN 102.7 17.8
3 TRẦN MINH ĐAN 102.5 21.3
4 PHẠM GIA  HÂN 97.5 17.3
5 TRẦN DƯƠNG MINH HIẾU 103 16.3
6 THÁI GIA HUY 112.9 23.5
7 TRẦN NGUYỄN GIA KHANG 110.9 21.2
8 NGUYỄN TẤN NGUYÊN KHANG 107 20.4
9 NGUYỄN HẢI LONG 112 20
10 LÊ NGUYÊN  LONG 107 18
11 NGUYỄN HỮU MINH 114 22
12 NGUYỄN ANH  MINH 101.5 17
13 TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG NAM 95.8 12.2
14 LÊ HOÀNG BẢO NGÂN 105 19
15 VÕ PHAN KHÁNH NHI 111 24
16 NGUYỄN LƯU HỒNG PHÚC 98 14.2
17 LÊ VŨ MINH QUÂN 102 16
18 PHẠM TRẦN HOÀNG  QUÂN 102 15.8
19 NGUYỄN TRƯỜNG QUÂN 98 17
20 TRẦN CHÂU NHƯ QUỲNH 108 20.4
21 HUỲNH TRỊNH THANH THẢO 106.5 19
22 ĐỖ PHÚC TÍN 113 25.2
23 NGUYỄN NGÔ ĐỨC  TÍN 108 18.5
24 HUỲNH BẢO  TRÂN 98.5 17
25 NGUYỄN LÊ  98.7 15.2
26 NGUYỄN NGUYÊN 98 13.8
27 NGUYỄN LÊ HÀ VY 104.5 20.2
28 HUỲNH HẢI  DƯƠNG 98.5 14.6
29 HUỲNH ĐỨC THỊNH 100.9 20.2
30 TRẦN PHƯỚC  THẮNG 95.5 16.5
Chồi 3
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 LÊ VIỆT  BÁCH 100.8 21.1
2 TRẦN GIA  BẢO 91 13.5
3 PHAN NGUYỄN MINH CHÂU 99.7 16.5
4 NGUYỄN DANH  LỘC 94.4 13
5 TRƯƠNG QUANG LỘC 106.9 22.6
6 TRẦN GIA  LỢI 104.1 17.8
7 ĐINH NGUYỄN THIỆN NGHĨA 106.1 24
8 LÊ THỊ BẢO NGỌC 101.6 19.6
9 NGUYỄN LÊ NHƯ  NGỌC 107.4 19.7
10 TRƯƠNG ĐÌNH PHÁT 103.1 16.4
11 TĂNG THƯƠNG PHONG 104.1 16.9
12 LÊ THỊ MINH THƯ 100.1 17.2
13 NGUYỄN ĐỨC  TÍN 102.1 17.1
14 VÕ NGỌC TUẤN 100.6 20
15 NGUYỄN HỮU AN 97.5 16.5
16 NGUYỄN VĂN TƯỜNG NAM 97.1 15.3
17 ĐỖ LÊ MINH  THẢO 95.7 16
18 NGUYỄN QUỐC TRIỆU 97.9 17.4
19 NGUYỄN MAI BẢO TRÂN 92 15.9
20 VÕ ANH DUY 101 21.2
21 TRẦN LÊ ÁNH  DƯƠNG 100 18.7
22 PHAN HUỲNH THẢO NHI 97.1 15
23 NGUYỄN HOÀNG TRÂN  CHÂU 108.3 19.8
24 LÊ MINH HUY KHÁNH 109.9 29.2
25 TRẦN THỊ DIỄM HẰNG 91.7 14.1
26 TRƯƠNG BÁ  NAM 107.6 25
27 TRẦN VĨNH KHANG 108.7 25.5
Mầm 
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 ĐẶNG THỊ NGỌC AN 96.7 14.6
2 HUỲNH LÊ NGỌC ANH 97.5 18.2
3 TRẦN HOÀNG  ANH 92.9 16.2
4 HÀ PHƯƠNG ANH 96.4 15.6
5 NGUYỄN LÊ GIA  BẢO 93 14.8
6 NGUYỄN TRẦN NGUYỆT  CÁT 97.3 14
7 ĐỖ HOÀNG  ĐẠT 102 17
8 LÊ NGUYỄN ANH HẠ 90 12.2
9 PHẠM THÁI  HÒA 93 15.2
10 NGUYỄN VĂN THUẦN  HIỂN 104.2 17.4
11 TRẦN VŨ  HOÀNG 101.3 21.4
12 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 98 14.4
13 PHẠM MINH KHANG 98.7 15
14 MAI TRẦN NGUYÊN KHANG 90 13.2
15 RÍCH HỒNG  LAM 100.8 17
16 NGUYỄN LÂM GIA  LONG 99.2 18
17 ĐINH NGỌC  LUÂN 90.8 12.6
18 TRẦN MAI TẤN PHÁT 101 21.2
19 PHAN QUANG AN PHÚ 101.8 19.6
20 HỒ TRỊNH KIM PHƯỢNG 91.8 15
21 NGUYỄN VÂN  THẢO 94.1 17.2
22 TRẦN THANH TRÚC 92.2 14.6
23 NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA 85.2 11.8
24 ĐỖ GIA PHÚC 98.5 19
25 TRƯƠNG TIỂU QUYÊN 92.7 18.4
26 NGUYỄN HOÀNG TRÂN  QUYÊN 88.8 13.8
27 TRẦN NGỌC YẾN CHI 97.4 15
28 NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN 95.4 14.6
29 TRẦN MINH NHẬT 98.2 15
30 PHẠM NGỌC KHÁNH CHI 91.5 12.4
31 NGUYỄN LÊ TRÚC CHI 98.5 14.2
Bài cùng chuyên mục