Hotline: 0906.031.603
Mrs. Bình

Hình ảnh tiêu biểu

Video tiêu biểu

Thống kê truy cập

Trực tuyến 8
Hôm nay 353
Hôm qua 152
Cao nhất (02.10.2022) 13054
Tổng cộng 731,780
Kết quả chăm nuôi tháng 6 năm học 2018-2019
Cập nhật: 15.01.2019 03:47 - Lượt xem: 1,501
CÂN ĐO THÁNG 06/2018
Lá 1
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 ĐẶNG THỊ NGỌC AN 109 17.5
2 HUỲNH LÊ NGỌC ANH 110 22
3 NGUYỄN LÊ GIA  BẢO 107.5 18.1
4 TRẦN NGỌC YẾN  CHI 111.2 18.8
5 PHẠM THÁI  HÒA 103.2 17
6 DƯƠNG MINH HƯNG 105.1 16.6
7 VŨ ĐÔNG HƯNG 104.6 16.2
8 MAI TRẦN NGUYÊN KHANG 102.7 16.8
9 PHẠM MINH KHANG 110.9 18.1
10 RÍCH HỒNG  LAM 112.8 24.5
11 NGUYỄN QUỲNH TÂM  NHƯ 106.1 16
12 TRẦN MAI TẤN PHÁT 108.3 28
13 PHAN QUANG AN PHÚ 112.5 24.2
14 ĐỖ GIA PHÚC 109.9 24.8
15 NGUYỄN LƯU HỒNG PHÚC 108.5 18.5
16 HỒ TRỊNH KIM PHƯỢNG 100.3 16.3
17 HUỲNH BẢO  TRÂN 110 23
18 NGUYỄN LÊ BẢO TRÂN 102.1 16.5
19 NGUYỄN MAI BẢO TRÂN 103.5 18.8
20 TRẦN THANH TRÚC 102.6 17.2
Lá 2
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 VÕ ANH DUY 11.5 29.4
2 VÕ DƯƠNG CHÂU  GIANG 103 21.4
3 ĐỖ NGỌC HOÀN HẢO 109 20.8
4 DƯƠNG LÊ KHANG 113.5 28
5 TRƯƠNG TRƯỜNG  KHANG 104 16.4
6 NGUYỄN CỬU  KHIÊM 109 18
7 VŨ HOÀNG  LÂM 109.5 22.2
8 ĐINH NGỌC  LUÂN 107 18
9 NGUYỄN VĂN TƯỜNG NAM 111 20.8
10 VÕ DƯƠNG BẢO NGỌC 110.5 17.6
11 TRẦN MINH  NHẬT 110 18
12 ĐINH TRẦN Ý  NHI 110.5 15.4
13 PHAN THỊ THẢO NHI 109 19.4
14 NGUYỄN PHÚC NAM PHONG 113 27
15 ĐẶNG NGỌC THANH 113.8 24.4
16 ĐỖ LÊ MINH  THẢO 111 19.6
17 LÝ NGỌC THIẾT 119 26.4
18 NGUYỄN THỊ ĐOAN  TRANG 109 20
19 NGUYẾN QUỐC TRIỆU 110 23.8
20 THÂN TRỌNG HOÀNG  TƯỜNG 115.5 19.6
21 TRẦN GIA LỢI 121 23.9
22 CHÂU ĐỊNH SƠN 115.5 26
23 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 113.8 17.4
24 HÀ PHƯƠNG ANH 107.2 19.6
Chồi 1
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 HUỲNH GIA BẢO 106 21
2 DƯƠNG BẢO CHÂU 108.8 19.3
3 PHẠM NGỌC KHÁNH CHI 111.2 18
4 LÊ NGỌC TÂM DUYÊN 97.8 14.7
5 PHẠM NGUYỀN THU GIANG 106 22
6 LÊ NGUYỄN NGỌC HÂN 104.7 21.7
7 DƯƠNG VŨ MINH HOÀ 110 25.3
8 HUỲNH TRẦN GIA  HUY 107.5 17.9
9 LÊ TRẦN GIA HUY 102.6 16.6
10 NGUYỄN GIA HUY 109.5 20.8
11 TRẦN VÕ GIA HUY 103.5 18
12 NGUYỄN HỒ ĐĂNG KHÔI 102.3 19.4
13 ĐỖ GIA KIỆT 101.5 14
14 LÊ BẢO NGÂN 102.8 16.4
15 NGUYỄN THANH NGÂN 110.5 23.6
16 HUỲNH NGÔ BẢO NGỌC 102.5 17.6
17 TRẦN TUỆ  NHI 106 21
18 DƯƠNG BÌNH  PHƯƠNG V V
19 LÊ VĂN QUỐC TRUNG 105 18.3
20 NGUYỄN THÀNH TRUNG 110 17.5
21 ĐOÀN VŨ PHƯƠNG UYÊN 106 20.2
22 TRẦN QUỐC KHOA 106.1 16
Chồi 2
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 ĐỖ HOÀNG  AN 99 15.6
2 THÁI GIA BẢO 102 18.6
3 NGUYỄN LÊ NGỌC BÍCH 102.5 18
4 DƯƠNG THU HƯƠNG 95.5 15.2
5 LÊ NGUYỄN NHẬT KHÁNH 105 14.6
6 NGUYỄN TẤN ANH  KHOA 105.5 15.6
7 LÊ NGUYÊN  KHÔI 109.5 17.6
8 LÊ VĂN NHẬT LONG 109.5 23
9 NGUYỄN BÌNH MINH 109.5 18.6
10 NGUYỄN DOÃN ANH MINH 103.5 18.6
11 NGUYỄN LY NA 105 18.8
12 LÊ HỒNG KHÁNH NGỌC 100 20.8
13 MAI PHẠM BẢO NGỌC 102.5 23
14 NGUYỄN HỒ AN NHIÊN  98.5 15.9
15 TRẦN VĂN MINH TRÍ 98.5 16.2
16 VÕ THANH  TRUNG 105.5 20.4
17 NGUYỄN PHÚC LÂM 102.5 16
18 LÊ THẢO TÂM 102 15.2
19 NGUYỄN NGỌC HOÀNG LONG 103 17.8
20 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 102.5 20.4
         
Mầm 1 
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 NGUYỄN TIẾN NAM DANH 97.6 13.9
2 PHAN THÀNH DANH 102.5 22.6
3 ĐOÀN VŨ TIẾN ĐẠT 94.6 13.4
4 NGUYỄN NGỌC BẢO  DIỆP 94.5 14
5 MAI TRUNG HIẾU 96.5 15.4
6 LÊ NGUYỄN NHẬT HUY 91 12.2
7 LÊ NĂNG ANH KHÔI 97.5 15.6
8 LÊ TRẦN KHÁNH LINH 101 16.4
9 PHẠM GIA LONG 104 20.8
10 VÕ QUANG MINH 103.5 20.3
11 ĐÀO THỊ KIM NGÂN 101 16
12 NGUYỄN NGỌC KHÔI NGUYÊN 100 16
13 TRẦN VŨ HÀ NGUYÊN 96 14.9
14 NGUYỄN NGỌC BẢO QUÂN 103 22
15 TRẦN CHÂU SƠN 102.5 14.7
16 HUỲNH NGỌC THIÊN 98.5 16.8
17 LÊ ĐỨC  TUẤN 97 13.9
18 ĐỖ TRẦN BẢO UYÊN 101 15.2
19 HUỲNH THỊNH  NHÂN   11.4
         
Mầm 2
STT HỌ  TÊN CHIỀU CAO CÂN NẶNG
1 NGUYỄN THÁI  BẢO 91 15
2 NGUYỄN VŨ DUY  KHOA 93 13.7
3 TÔN THẤT ANH KHOA 93.5 14
4 DƯƠNG NGUYỄN THIỆN  NHÂN 96 14.8
5 HOÀNG CHÂU MAI PHƯƠNG 99 13.4
6 PHAN NGUYỄN LONG  QUÂN 98 15.3
7 PHẠM ANH THƯ 91 12.9
8 NGUYỄN MINH  TRIẾT 90 13.2
9 TRẦN NHà UYÊN 97.5 19
10 ĐẶNG NGỌC  MINH 90.5 15
11 NGUYỄN BẢO NGÂN 86 10.2
12 CAO MINH  QUANG 93 14.5
13 TRẦN DIỆP  THƯƠNG 88 12.7
14 LÊ PHAN THIÊN ÂN 88 12
15 HUỲNH MINH HUY 97 13
16 NGUYỄN NHO HUYỀN NHI 97.5 16.4
17 PHÙNG NGỌC DIỆP 100 16.1
18 TRẦN KIM NGÂN 96.5 14.3